Opšte informacije

Green Village je škola za učenje engleskog jezika, čiji se predavači bave ovim poslom dugi niz godina (od 1998.). Iskustvo koje stoji iza nas, nam je omogućilo da svoje znanje u radu sa svim uzrasnim grupama dovedemo na veoma visok nivo kvaliteta, te se možemo pohvaliti potpunom pripremljenošću za sve Vaše zahteve koji se tiču engleskog jezika. Praksa je pokazala da je rad u malim grupama ono što donosi najbolje rezultate u ovladavanju svim jezičkim veštinama, te se u našem Selu grupe sastoje od 3 do 8 polaznika.

Planovi i programi za sve tečajeve našeg studija su detaljno pripremljeni kako bi se, bez obzira na uzrast, jezički nivo i individualne potrebe đaka, podjednaka pažnja posvetila svim jezičkim veštinama, sa primerenim akcentom na usmenom izražavanju, koje je priznaćete osnova učenja svakog jezika.

U nastavi se pored osnovnih, engleskih udžbenika, koriste i audio-vizuelna sredstva, posebni kompjuterski programi namenjeni daljem vežbanju predstavljenog gradiva, dodatni materijali, kao i ono što se naziva autentičnim materijalima, a to su stvari svakodnevno dostupne ljudima koji žive u zemljama u kojima se govori engleski jezik (časopisi, formulari, brošure, reklame, knjige i sl.).
Tečajevi za odrasle polaznike uključuju i elemente poslovnog engleskog (telefoniranje, sastanke, poslovna putovanja, pregovaranja, poslovnu korespondenciju (uključujući i pisanje CV-a)…)

Tečajevi u našoj ‘zelenoj’ školi se mogu pratiti individualno i u okviru grupa.
Grupni rad podrazumeva časove dva puta nedeljno u periodu od prve nedelje septembra do polovine juna, dok individualna nastava prati zahteve polaznika i koncipirana je na fondu od 60 časova, prema tempu koji se usklađuje prema obavezama polaznika (preporučujemo dva puta po dva časa nedeljno). Pri ovakvom radu se uz praćenje nastavnog plana i programa uključuju i materijali, koji su usko vezani za posao kojim se polaznik bavi (medicina, poljoprivreda, pravo, ekonomija…).

Tečajevi za decu, osnovce i srednjoškolce podrazumevaju podelu dece po grupama u skladu sa njihovim jezičkim znanjem, i uzrastom, dok se kod studenata i zaposlenih polaznika pažnja usmerava na jezički nivo i realne potrebe za jezikom (poslovni engleski, priprema za internacionalne ispite).

Za srednjoškolce i odrasle polaznike, čije jezičko znanje to omogućava vršimo pripremu za polaganje svih međunarodnih diploma (ESOL: FCE, CAE, CPE, IELTS; TOEFL; TOEIC; SAT…)

Naše Zeleno selo se nalazi u Novom Sadu u Partizanskih baza 22 (Novo Naselje), i ove godine ga možete posetiti od 15 do 20h svakog radnog dana. Pošto svojim budućim (i sadašnjim) đacima volimo da posvećujemo potpunu pažnju najbolje je da svoj dolazak najavite na 063 71 58 128.