Odraslo odeljenje (A groups)

Opšti i poslovni engleski (General and Business English courses)

Ovo odeljenje obuhvata rad sa polaznicima od 18 godina i više (moramo naglasiti da za sticanje novih znanja gornja starosna granica ne postoji tj. da nikada nije kasno da počnete/nastavite da proširujete svoja znanja i iskustva).Tečajevi BEG1, 2 i 3 (početni 1, 2 i 3), kao i INT1 (srednji 1) su jednosemestralni tečajevi, a oni koji slede dvosemestralni. Nakon srednjeg 4, naši polaznici mogu da počnu sa pripremom za neku od Kembridž diploma (Exams).

No, bez obzira u koju grupu vas upišemo glavni cilj vašeg i našeg rada će uvek biti komunikacija i praktična vrednost prezentovanog gradiva. Naravno, kao i na svim našim tečajevima podjednako radimo na razvoju sve četiri jezičke veštine (čitanje (uvođenje i vežba gramatičkih struktura, unapređenje fonda reči), pisanje, slušanje i komunikacija).

Ono po čemu se ovo odeljenje najviše razlikuje od ostalih je, pored načina rada, i posebna pažnja koju poklanjamo poslovnom engleskom.

Poslovni engleski se provlači kroz sve tečajeve. Na početnim nivoima se npr. srećemo sa telefoniranjem, zakazivanjem sastanaka, prezentovanjem sebe, svog radnog mesta i kompanije, pisanjem osnovnih oblika pisama, mejlova, CV-a i sl. Napredniji nivoi proširuju ovaj spektar situacijama na putovanjima, prijemom i komunikacijom sa klijentima, pregovaranjima, poslovnim prezentacijama itd.

Usko stručno usmereni tečajevi (za medicinsku, poljoprivrednu, pravnu, ekonomsku… struku) se realizuju u individualnoj nastavi, ili u kada radimo u okviru neke kompanije, koja svoje radnike želi da pripremi da svoje svakodnevne obaveze obavljaju i na engleskom jeziku.

Za sve one koji su zainteresovani za inostranu sertifikaciju svog znanja tu su i pripreme za:

BEC Preliminary, BEC Vantage, BEC Higher, ILEC, ICEF, English for Tourism, BULATS