Juniorsko odeljenje (JUN groups)

Ovo odeljenje obuhvata rad sa školarcima od 5. do 8. razreda osnovne škole. Časovi se odvijaju dva puta nedeljno u trajanju od po 50 minuta, s tim da časovi sa osmacima traju po sat i petnaest minuta. Nastavni plan i program obuhvata rad na razvijanju sve četiri jezičke veštine sa akcentom na usmenom izražavanju.

Kako bi časovi bili što efektivniji, ali i zanimljiviji, pored osnovnih udžbenika, dodatnih materijala, audio i vizuelnih sredstava koristimo i

  • kompjuterske programe za vežbanje i obnavljanje uvedenog gradiva,
  • čitamo lektiru (Harry Potter, Narnia, James Bond Advantures, Sherlock Holmes,…),
  • radimo na projektima, koji pored pripreme materijala, pretraživanjem Interneta, obuhvataju i izradu Power Point prezentacija, web stranica…,
  • prelistavamo aktuelne tinejdžerske časopise na engleskom jeziku, i još mnogo toga interesantnog.

Pored svega ovoga sa našim adolescentima se bavimo i pripremom za PET ispit.
PET (Preliminary English Test) je ispit Kembridž Univerziteta, koji donosi internacionalnu diplomu za ovaj nivo znanja i odlična je osnova za sticanje nekih ili svih od ostalih diploma ovog tipa, kako zbog kontinuiteta u jezičkom radu, tako i zbog upoznavanja sa celokupnom test situacijom.