Internacionalni ispiti

U ovom delu ćemo objasniti za koje se sve internacionalne ispite možete spremiti u [skoli engleskog jezika] Zelenom Selu i šta vam je za to sve neophodno.Za sve internacionale ispite se mogu spremati podjednako srednjoškolci i odrasli (stariji osnovci za PET, naravno), ukoliko na ulaznom testu pokažu neophodno znanje (izuzetak su dijagnostički testovi IELTS, TOEFL, SAT kod kojih se pripremna nastava uglavnom izvodi individualno, a ne u grupi, zbog specifičnih zahteva samih ispita tj. traženih ocena).

UVOD
KEMBRIDŽ -ESOL – ISPITI
PET ISPIT (Preliminary English Test) – Cambridge Level Two
FCE ISPIT (First Certificate in English) – Cambridge Level Three
CAE ISPIT (Cambridge Certificate in Advaced English) – Cambridge Level Four
CPE ISPIT (Certificate of Proficiency in English) – Cambridge Level Five
POSLOVNI ENGESKI
BEC Preliminary ISPIT (Business English Certificate)
BEC Vantage ISPIT
BEC Higher ISPIT
ICFE ISPIT (International Certificate in Financial English)
ILEC ISPIT (International Legal English Certificate) – Cambridge Level 3/4
BULATS ISPIT (Business Language Testing Service)
IELTS ISPIT (International English Language Testing System)
TOEFL ISPIT (Test Of English as a Foreign Language)
TOEIC ISPIT (Test of English for International Communication)
SAT®

UVOD:

Green Village vrši pripremu za sve navedene ispite, a testiranja i izdavanje diploma obavljaju nezavisni test centri/univeziteti. Kako biste sigurno položili ESOL ispite Kembridž Univerziteta neophodno je da na probnim testovima imate barem 75% tačnih odgovora.

Svi testovi se rade na zasebnom Listu za odgovore (Answer Sheet). Koji god od ispita da polažete na ispit morate poneti neki dokument sa slikom (pasoš, lična karta, đačka knjižica).

KEMBRIDŽ -ESOL – ISPITI

Testiranje organizuje Britanski savet (http://www.britishcouncil.rs/exam/cambridge/dates-fees-locations), a svi ispiti se održavaju dva puta godišnje: u decembru (prijava u septembru) i u junu (prijava u martu). (FCE i CAE se mogu polagati i u martu; prijava je sredinom januara). Prijava se podnosi u Britanskom Savetu u Beogradu (škola vrši uslugu prijavljivanja), a testiranje se vrši u Novom Sadu. Adresa test centra se uglavnom saznaje po dobijanju potvrde o prijavljenom ispitu sa tačnim datumom i vremenom svakog dela testa.
Cene prijave ispita se menjaju +/-10% od roka do roka i određuje ih Britanski savet.
Rezultati se šalju poštom (u školu ili na kućnu adresu, po izboru polaznika) 6 nedelja od polaganja, a diplome se mogu podići 6 nedelja nakon dobijenih rezultata (obaveštenje šalje Britanski Savet).

Svi ispiti testiraju sve četiri jezičke veštine, kao odvojene delove (čitanje, pisanje eseja, gramatika, slušanje i usmeno izražavanje) i ovde su predstavljeni poređani po težini.

Ocene koje se mogu dobiti na bilo kom od ovih ispita su:
PROLAZNE OCENE:
Grade A 80% i više tačnih odgovora
Grade B 75% – 79% tačnih odgovora
Grade C 60% – 74%

NEPOLOŽEN ISPIT:
Grade D 55% – 59%
Grade E 54% i manje

PET ISPIT (Preliminary English Test) – Cambridge Level Two

 1. ČITANJE (READING) – 5 setova pitanja baziranih na kraćim tekstovima.
 2. PISANJE (WRITING) – 3 seta pitanja od kojih prvi proverava poznavanje gramatičkih struktura, drugi popunjavanje različitih jednostavnijih formulara, i treći pisanje pisma.
 3. SLUŠANJE (LISTENING) – 3 seta pitanja, baziranih na tri različita audio odlomka. Materijal se sluša dva puta.
 4. USMENI DEO (SPEAKING) – predstavljanje, opisivanje slike i razgovor o temi koja je povezana sa opisanom slikom.

Ispit obuhvata svakodnevne životne situacije i teme kao što su: putovanja, zabava, mediji, sport, kultura….

FCE ISPIT (First Certificate in English) – Cambridge Level Three

 1. ČITANJE (READING) – 1 sat. Tri dela sa ukupno 30 pitanja različitog tipa, baziranih na tri teksta.
 2. PISANJE (WRITING) – 1 sat i 20 minuta. Pisanje 2 sastava, od kojih je prvi (120-150 reči)obavezno formalo, neformalno pismo ili e-mail, naravno na zadatu temu. Drugi sastav (120-180 reči) nudi izbor od 4 teme, a forme mogu biti: formalno ili neformalno pismo, članak, izveštaj, kratka priča, ili rasprava.
 3. GRAMATIČKI DEO (USE OF ENGLISH) – 45 minuta. Sastoji se iz 4 dela tj. 42 pitanja, koja na različite načine testiraju poznavanje celokupne gramatike engleskog jezika neophodne za ovaj nivo znanja.
 4. SLUŠANJE (LISTENING) – Oko 40 minuta i 4 seta pitanja. Svaki deo se sluša 2 puta, a pitanja i vrste (dužina) audio materijala su različiti od seta do seta.
 5. USMENI DEO (SPEAKING) – Traje oko 15 minuta i sastoji se od kraćeg upoznavanja sa ispitivačem, poređenja dve slike, rešavanje zadatka sa još jednim kandidatom koji se ispituje u isto vreme tj. razgovora sa njim/njom i rasprave na temu koja je usko povezana sa prethodnim zadatkom.

CAE ISPIT (Cambridge Certificate in Advaced English) – Cambridge Level Four

 1. ČITANJE (READING) – 75 minuta. Četiri dela (tj. 4 teksta za čitanje) sa ukupno 34 pitanja različitog tipa.
 2. PISANJE (WRITING) – 90 minuta. Sastoji se iz dva dela. Prvi deo (180-220 reči) obuhvata 1 ili 2 pisana zadatka, uključujući formalno ili neformalno pismo, neformalnu poruku, izveštaj, upitnik i članak. Drugi deo (220-260 reči) nudi izbor između četiri ponuđene teme, koje uključuju: članak, opis ličnosti, sastav za takmičenje, uputstvo, liflet, pismo, izveštaj, kritiku.
 3. GRAMATIČKI DEO (USE OF ENGLISH) – 60 minuta. Sastoji se iz 5 delova tj. 50 pitanja, koja na različite načine testiraju poznavanje celokupne gramatike engleskog jezika neophodne za ovaj nivo znanja. Zadaci se tipski ne razlikuju mnogo od FCE pitanja.
 4. SLUŠANJE (LISTENING) – Oko 40 minuta i 4 seta pitanja (ukupno između 30 pitanja). Svi delovi se slušaju 2 puta.
 5. USMENI DEO (SPEAKING) – Traje oko 15 minuta i sastoji se od kraćeg upoznavanja sa ispitivačem, poređenja dve slike, rešavanje zadatka sa još jednim kandidatom koji se ispituje u isto vreme tj. razgovora sa njim/njom i rasprave na temu koja je usko povezana sa prethodnim zadatkom.

CPE ISPIT (Certificate of Proficiency in English) – Cambridge Level Five

 1. ČITANJE (READING) – 1 sat i 30 minuta. Četiri dela sa ukupno 40 pitanja različitog tipa, baziranih na četiri teksta.
 2. PISANJE (WRITING) – 2 sata. Sastoji se iz dva dela. Prvi deo obuhvata formalno ili neformalno pismo, esej, članak ili predlog. Drugi deo nudi izbor između četiri ponuđene teme, koje uključuju: članak, pismo, izveštaj, kritiku i predlog.
 3. GRAMATIČKI DEO (USE OF ENGLISH) – 1 sat i 30 minuta. Sastoji se iz 5 delova tj. 45 pitanja.
 4. SLUŠANJE (LISTENING) – Oko 40 minuta i 4 seta pitanja. Svaki deo se sluša 2 puta, a pitanja i vrste (dužina) audio materijala su različiti od seta do seta.
 5. USMENI DEO (SPEAKING) – Traje oko 19 minuta i sastoji se od kraćeg upoznavanja sa ispitivačem, poređenja dve slike, rešavanje zadatka sa još jednim kandidatom koji se ispituje u isto vreme tj. razgovora sa njim/njom i rasprave na temu koja je usko povezana sa prethodnim zadatkom.

BEC Preliminary

Ovaj ispit je vaš prvi korak u svetu poslovnog engleskog, jer je to ispit srednjeg (pre-intermediate ili B1 nivoa), i testira sve četiri jezičke veštine.

1. Čitanje i pisanje (90 minuta)
Ovaj deo ima 7 zadataka uključujući odabir tačnog odgovora, povezivanja, popunjavanje formulara i dr. U delu koji testira pisanje, kandidat treba da napiše neku formu poslovne komunikacije. Čitanje i pisanje čine po 25% ukupnog rezultata.

2. Slušanje(40 minuta)

U delu Slušanje ima 4 zadatka sledećeg tipa: odabiranje tačnog odgovora, popunjavanje teksta i formulara na osnovu teksta koji može biti dijalog, telefonski razgovor ili diskusija. Listening čini 25% od ukupne ocene.

 

3.  Usmeni deo (12 minuta)

Kandidati se testiraju u parovima i u toku ovog dela ispita svaki kandidat odgovara na pitanja, održava ‘mini-prezentaciju’ koja treba da traje otprilike 1 minut, učestvuje u zajedničkom zadatku i diskusiji sa drugim kandidatom. Usmeni deo ispita čini 25% od ukupne ocene.

 

Ocenjivanje
Minimalan ‘prolazni’ rezultat je oko 70% od ukupne ocene. Nije neophodno postići zadovoljavajući nivo na svakom delu kako bi se položio ispit. Sertifikat može imati jednu od sledećih prolaznih ocena: “Pass with Merit” (položio sa pohvalom) i “Pass” (položio). Ocene koje pokazuju da ispit nije položen su “Narrow Fail” i “Fail”.

BEC Vantage

BEC Vantage je ispit srednjeg nivoa (B2 nivo po CEFR) i testira sve četiri jezičke veštine. Ima četiri dela.

1. Čitanje (60 minuta)
Ovaj deo ispita se sastoji iz pet zadataka i uključuje zaokruživanje ponuđenih odgovora, povezivanje, popunjavanje praznih mesta na nivou rečenice, popunjavanje praznih mesta na osnovu ponuđenih odgovora i uočavanje grešaka. čitanje nosi 25% od ukupne ocene.

2. Pisanje (45 minuta)
Ovaj deo ispita se sastoji od dva obavezna dela. Kandidati sastavljaju tekst tipičan za internu komunikaciju u kompaniji (približno 40-50 reči), i kratak izveštaj, predlog ili poslovno pismo (a na osnovu informacija koje su im izložene prilikom čitanja, u prvom delu ispita, približno 120-140 reči). Pisanje nosi 25% od ukupne ocene.

3. Slušanje (40 minuta)
Ovaj deo ispita se sastoji od tri zadataka koji uključuju zaokruživanje ponuđenih odgovora, povezivanje, popunjavanje praznih mesta ili dovršavanje započetih beleški. Tekstovi koji se slušaju su monolozi ili dijalozi, uključujući intervjue, diskusije, telefonske razgovore i poruke. Slušanje nosi 25% od ukupne ocene.

4. Usmeni deo (14 minuta)
Kandidati ovom delu ispita pristupaju u paru i tokom intervjua svaki kandidat odgovara na pitanja, daje “mini-prezentaciju” koja traje otprilike jedan minut, učestvuje u zajedničkom zadatku i diskutuje sa drugim kandidatom. Govor nosi 25% od ukupne ocene.

Ocenjivanje
Prag znanja koji se najčešće traži da bi kandidat položio ispit iznosi 60% od ukupne ocene. Da bi kandidat položio ispit, nije neophodno da postigne zadovoljavajući nivo u svakom pojedinačnom delu. Uspešni kandidati dobijaju sertifikat s jednom od tri ocene – A, B ili C. Neprelazne ocene su D i E.

BEC Higher
Ako želite da imate potpuno samopouzdanje u svakoj poslovnoj situaciji, onda je ovaj ispit upravo za vas. Viši sertifikat poslovnog engleskog (BEC Higher) je na višem srednjem nivou C1, proverava četiri jezičke veštine, te stoga ima četiri dela:

1. Čitanje (60 minuta)
Ovaj deo ispita se sastoji iz pet zadataka i uključuje zaokruživanje ponuđenih odgovora, povezivanje, popunjavanje praznih mesta na nivou rečenice, popunjavanje praznih mesta na osnovu ponuđenih odgovora i uočavanje grešaka. čitanje nosi 25% od ukupne ocene.

2. Pisanje (90 minuta)
Ovaj deo ispita se sastoji od dva zadatka. U prvom zadatku kandidat treba da sastavi kratak izveštaj (na osnovu grafikona, približno 120-140 reči). U drugom zadatku, kandidat bira da li će da piše izveštaj, predlog ili poslovno pismo. Pisanje nosi 25% od ukupne ocene.

3. Slušanje (40 minuta)
Ovaj deo ispita se sastoji od tri zadataka i uključuje zaokruživanje ponuđenih odgovora, povezivanje, popunjavanje praznih mesta ili dovršavanje započetih beleški. Tekstovi koji se slušaju su monolozi ili dijalozi, uključujući intervjue, diskusije, telefonske razgovore i poruke. Slušanje nosi 25% od ukupne ocene.

4. Usmeni deo (14 minuta)
Kandidati ovom delu ispita pristupaju u paru i tokom intervjua svaki kandidat odgovara na pitanja, daje “mini-prezentaciju” koja traje otprilike jedan minut, učestvuje u zajedničkom zadatku i diskutuje sa drugim kandidatom. Govor nosi 25% od ukupne ocene.

Ocenjivanje
Prag znanja koji se najčešće traži da bi kandidat položio ispit iznosi 60% od ukupne ocene. Da bi kandidat položio ispit, nije neophodno da postigne zadovoljavajući nivo u svakom pojedinačnom delu. Uspešni kandidati dobijaju sertifikat s jednom od tri ocene – A, B ili C. Neprelazne ocene su D i E.

 

Rezultati
Na osnovu ukupnog učinka na svim delovima ispita kandidat dobija jedinstvenu ocenu. Pojedinačni delovi ispita nemaju prolaznu/neprolaznu ocenu, tako da nije neophodno da kandidat postigne neki odreðeni nivo u svakoj pojedinačnoj komponenti da bi položio ispit.

ICFE

ICFE je povezan sa nivoom Zajedničkim evropskim okvirom modernih jezika (CEFR) kao i nivoom Udruženja ispitivača u Evropi (ALTE). Po CEFR-u ICFE odgovara nivou B2-C1, što predstavlja nivo znanja za FCE-CAE. Ispit C1 nivoa može da se posmatra kao dokaz znanja jezika koji je dovoljan da se radi u međunarodnom okruženju ili pohađa univerzitet sa predavanjima iz oblasti finansija.

Kako bi profesionalci iz poslovnog sveta mogli da pokažu da imaju pravo znanje engleskog iz oblasti finansija, Univerzitet u Kembridžu ESOL ispiti i ACCA (Asocijacija ovlašćenih i priznatih računovođa) su udružili svoje znanje i razvili međunarodni ispit engleskog jezika iz oblasti finansija (ICFE). Udružene, ove dve organizacije kao lideri u oblasti procene znanja jezika i stručnog računovodstva, su proizvele jedinstveni ispit koji je relevantan poslodavcima širom sveta.

ICFE ispiti se organiziju dva puta godišnje, u maju i novembru. Ispit traje oko 3 sata i sastoji se iz četiri dela:

 • Čitanje (75 min)
 • Pisanje (75 min)
 • Slušanje (40 min)
 • Usmeni deo (16 min)

Usmeni deo ispita se odvija između kandidata i obučenog ispitivača. Kandidati koji polože ispit mogu da koriste jezik u praktičnim situacijama, učestvuju na sastancima finansijske prirode, jasno iskazuju svoja mišljenja i uspešno razumeju razne finansijske dokumente, uključujući finansijske izveštaje, članke, pisma, izveštaje i predloge.

ILEC

ILEC je Kembridž ESOL ispit koji je sastavio i verifikovao Univerzitet u Kembridžu ESOL ispiti u saradnji sa organizacijom TransLegal koja je okuplja pravnike i lingviste. Ovaj ispit priznaju vodeća udruženja pravnika uključujući i Udruženje evropskih pravnika koji rade u kompanijama, Međunarodno udruženje mladih pravnika i mnogi drugi.

ILEC ispiti se organiziju dva puta godišnje, u maju i novembru. Ispit traje oko 3 sata i sastoji se iz četiri dela:

Čitanje (75 min)
Pisanje (75 min)
Slušanje (40 min)
Razgovor (16 min)

Test razgovora se odvija između kandidata i obučenog ispitivača. Kandidati koji polože ispit mogu da koriste jezik u praktičnim situacijama, učestvuju na sastancima pravne prirode, jasno iskazuju svoja mišljenja i uspešno razumeju razne tekstove, od pravnih pisama, memoranduma i predloga.

IELTS ISPIT (International English Language Testing System)

Uvod

IELTS testira jezičku kompetenciju kandidata koji žele da studiraju ili rade u državama gde je engleski zvaničani jezik. Za razliku od Kembridž ispita, ovaj ispit je dijagnostičkog tipa, te su izdati sertifikati validni 2 godine. Na samom ispitu nema “padanja”, već se prema pokazanom znanju, ono (pr)ocenjuje ocenom od 1 do 9. Da li je ova ocena zadovoljavajuća znaju sami polaznici, jer za ovaj ispit pre prijave kandidati moraju znati koju im ocenu institucija kojoj se obraćaju (strani univerzitet, poslodavac, vlada…) traži. Pored ove informacije kandidat treba da se informiše koji mu je modul testa neophodan. Postoje Academic Training Module i General Training Module (detaljnije – vidi dalje u tekstu). Univerziteti i poslodavci koji nude radna mesta sa visokom stručnom spremom traže prvi, dok se drugi uglavnom traži za zanimanja sa srednjom stručnom spremom, za završavanje srednje škole ili za iseljenje u Australiju ili Novi Zeland.
Ovaj ispit se u našoj zemlji polaže u Britanskom Savetu u Beogradu, gde se testiranja organizuju 2 puta mesečno, ali i u Novom Sadu i Kragujevcu – ovde proverite datume polaganja i cene http://www.britishcouncil.rs/polaganje-ispita/ielts/prijava. Izveštaj sa rezultatima se izdaje dve nedelje nakon polaganja i pokazuje ukupnu jezičku kompetenciju, kao i pojedinačan uspeh za slušanje, čitanje, pisanje i usmeno izražavanje.
Da biste se prijavili za IELTS ispit, prvi korak je da popunite onlajn formular za prijavu http://takeielts.britishcouncil.org/locations/serbia ili na https://ielts.britishcouncil.org/serbia. Kako bi se uspešno okončali proces prijave, nakon što popunite onlajn Formular za prijavu, u roku od pet dana, vi ili neko koga ovlastite, treba da dođete u kancelariju Britanskog Saveta [Terazije 8/II, između 10 i 13 časova] sa sledećom dokumentacijom:

 1. Dve (2) novije identične fotografije formata za pasoš (lice mora jasno da se vidi, bez naočara)
 2. Pasoš ili lična karta
 3. Uplata za polaganje ispita – 18.500 dinara (plaća se u gotovini)

Ukoliko neko dolazi umesto vas, pošaljite Britanskom Savetu elektronsku poštu i navedite koja je to osoba. Pomenuto lice treba da donese svu navedenu dokumentaciju (dve fotografije, fotokopije lične karte ili pasoša koje ste vi potpisali kao i naknadu za polaganje ispita u gotovini).

 http://www.britishcouncil.org/sr/serbia-exams-ielts-exam-test-register.htm

Test

Test se sastoji od:
-listening-a i speaking-a, koji su isti za obe verzije testa i
-reading-a i writing-a, koji se razlikuju za Academic Module i General Trainig Module

1. SLUŠANJE – Listening – traje 30 minuta, i sadrži 40 pitanja podeljenih u 4 dela.

Pitanja su raznovrsna i obuhvataju:

 1. Odabir između ponuđenih odgovora
 2. Kratki odgovori
 3. Završavanje rečenice
 4. Beleške/sumiranje/popunjavanje dijagrama/tabele
 5. Obeležavanje dijagrama koji ima numerisane delove
 6. Klasifikacija
 7. Povezivanje

Traka sa tekstom se može čuti samo jednom, a svaki tačan odgovor donosi po jedan poen. NB Obratite pažnju da se pogrešno napisane reči i gramatičke greške penalizuju.

2. ČITANJE – Reading – traje 60 minuta, i sadrži 3 teksta sa zadacima.
Academic Training Reading
Tekstovi su iz knjiga, magazina, časopisa ili novina, i nisu usko stručni
General Training Reading
Tekstovi su bazirani na materijalima sa kojima se kandidati mogu susresti svakodnevno u državi u kojoj je engleski jezik zvaničan. Obično su uzeti iz novina, oglasa, uputstva za rukovanje i knjiga i testiraju sposobnost kandidata da razume i iskoristi informacije

3. PISANJE – Writing – traje 60 minuta, za dva zadatka.
Academic Writing
Prvi zadatak – Izveštaj od oko 150 reči na osnovu materijala datog u formi tabele ili dijagrama, kako bi se pokazala sposobnost opisivanja i interpretacije podataka.
-Drugi zadatak – esej od oko 250 reči, kao odgovor na dato mišljenje ili problem, kako bi se demonstrirala sposobnost da se prodiskutuje neka tema uz adekvatan ton i registar.
General Training Writing
Prvi zadatak – Pismo od oko 150 reči u kom se traži određena informacija ili objašnjava neka situacija.
-Drugi zadatak – esej od oko 250 reči, kao odgovor na dato mišljenje ili problem, kako bi se demonstrirala sposobnost da se iznesu sopstvene ideje ili ospore tuđe uz adekvatan ton i registar.
4. USMENO IZRAŽAVANJE – Speaking – Traje 11-14 minuta i sastoji se od intervjua između kandidata i ispitivača. Postoje tri glavna dela
U 1. delu kandidat daje odgovore na opšta pitanja o sebi (dom, porodica, posao/studije, interesovanja I sl). Ovaj deo traje 4-5 minuta.
U 2. delu kandidat dobija karticu sa određenom temom. Ima 1 minut da se pripremi, a očekuje se da njegov/njen odgovor traje 1-2 minuta. Ispitivač onda može da postavi 1-2 pitanja.
U 1. delu kandidat i ispitivač vode razgovor (raspravu) o apstraktnijim pitanjima I konceptima tematski vezanim za temu iz 2. dela. Rasprava traje 4-5 minuta.
Svi intervjui se snimaju na audio kasetu.

TOEFL ISPIT (Test Of English as a Foreign Language)

Uvod

TOEFL® (Test of English as a Foreign Language) je standardizovani ispit kojim se proverava nivo znanja engleskog jezika kada su u pitanju strani studenti, kojima engleski nije maternji jezik.
Gotovo svi americki koledži i univerziteti postavljaju polaganje tog ispita kao preduslov za prijavljivanje stranih studenata za upis. Osim toga, mnogi programi stipendijranja i agencije koje izdaju odobrenja ili potvrde služe se rezultatima sa TOEFL® ispita da bi procenili koliki je nivo znanja engleskog kod prijavljenih kandidata.
Nova generacija TOEFL® testa uvedena je u toku prošle godine. U pitanju je „Internet-based test“ (iBT). Prva primena novog testa započela je u SAD u septembru 2005. godine, a potom su ga polagali budući studenti koji žive u Kanadi, Francuskoj, Nemačkoj i Italiji. Novi test se polaže u Beogradu od 20. maja 2006. godine.
Test će se polagati u osiguranim Internet centrima širom sveta. Kada se novi test uvede, kompjuterski i papirni testovi se više neće polagati u toj zemlji.
NB Za informacije o Paper Based i Computer Based Tests (više se ne polažu u našoj zemlji), kontaktirajte nas na …..Šta je novo u testu?
• Test ispituje sve četiri jezičke veštine potrebne za efektnu komunikaciju: govor, slušanje, čitanje i pisanje. Naglasak je na korišćenju engleskog jezika u komunikativne svrhe.
• Neki od zadataka će zahtevati od kandidata da kombinuju više jezičkih veština. Da bi akademski bili uspešni na koledžima i univerzitetima u engleskom govornom području, studenti moraju da budu sposobni da kombinuju jezičke veštine u učionici. Nova integrisana pitanja ili “zadaci”, pomažu studentima da izgrade samouverenost potrebnu za komunikaciju u akademskoj sredini. Novi integrisani zadaci će od kandidata tražiti da:
– čitaju, slušaju, a zatim izgovore odgovor na pitanje
– slušaju, a potom odgovore na pitanje
– čitaju, slušaju, a potom napišu odgovor na pitanje
Novi test traje oko 4 sata.
• Dozvoljeno je pisati beleške tokom testa. Kandidati mogu da svoje beleške sa svih delova testa koriste kada odgovaraju na pitanja. Nakon testa beleške se prikupljaju i uništavaju pre nego što kandidati napuste centar za testiranje.
• Novi TOEFL® test uključuje govorni deo. Ovaj deo ispita sastoji se iz šest zadataka i kandidati će morati da koriste slušalice i mikrofon. Odgovori se snimaju digitalnim putem i šalju u ETS®, gde se ocenjuju.
• Nema više strukturnog dela. Gramatika se proverava u pitanjima i zadacima u svakom delu testa.
• Govorni deo ispita zvuči prirodnije i lekcije mogu uključiti i britanski ili australijski akcenat. Osim toga, uvedena su nova pitanja kojima se proverava stav kandidata, stepen sigurnosti i namera.
• Deo sa čitanjem teksta može od kandidata da traži da kategorizuju informaciju, da popune tabelu ili naprave pregled informacija.
• Pisani deo je proširen. Novi test traži od kandidata da napišu odgovor na materijal koji slušaju i čitaju, kao i da napišu esej kojim objašnjavaju sopstveno mišljenje. Ovaj deo teksta zahteva da se esej kuca na kompjuteru.
• Novi rezultati će biti dostupni na Internetu. Kandidati će moći da vide rezultate na Internetu 15 radnih dana nakon polaganja, a primaće i kopiju rezultata poštom. Koledži i univerziteti će moći da vide rezultate kandidata preko Interneta, ali će i dalje primati izveštaje o rezultatima na dosadašnji način. Više neće biti moguće videti delimične rezultate odmah po završetku ispita.

BODOVANJE

Novi TOEFL® IBT se ocenjuje drugačije od prethodnih. Broj poena koje kandidat može da dobije kreće se od 0 do 120. Svaka od sekcija (čitanje, pisanje, slušanje i govor) donosi od 0 do 30 poena. Kod pisanja i govornog dela svaki zadatak se ocenjuje od 0 do 5, pa se potom taj rezultat konvertuje da izrazi učinak na skali od 0 do 30 poena.

PRIJAVA ZA ISPIT

Prijava za TOEFL® iBT ispit vrši se preko Internet sajta organizatora ispita – www.toefl.org, ali i telefonom preko Regionalnog registracionog centra u Holandiji. Na sajtu Međunarodnog akademskog centra – www.iacbg.org – nalazi se detaljno uputstvo kako prijaviti ispit preko Internet sajta. Potrebno je da na sajtu www.toefl.org otvorite besplatni nalog koji će Vam kasnije služiti za primanje rezultata i prijavu ispita.

Telefonska prijava se vrši pozivom na broj + 31 320 239 540, svakog radnog dana od 9 do 19 sati. Tokom razgovora sa operaterom potrebno je da imate broj svog naloga u TOEFL® iBT sistemu koji ste dobili otvaranjem besplatnog naloga na sajtu www.toefl.org. Na kraju procedure biće Vam potrebna kreditna kartica da potvrdite prijavu i rezervišete mesto.
Međunarodni akademski centar je jedan od ovlašćenih centara za polaganje TOEFL® iBT ispita u Beogradu.
Ispit prijavite ranije, jer je broj mesta ograničen! Cena polaganja je 145 američkih dolara, a plaćanje se vrši kreditnom karticom.

RASPORED POLAGANJA
U Beogradu se polaganje organizuje po jedinstvenom svetskom kalendaru polaganja.

SAT

Ovaj test polažu učenici na kraju srednje škole u SAD, kako bi mogli da pokušaju da se upišu neki od željenih koledža. Da pojednostavimo SAT je preduslov za upis na neki od Američkih Univerziteta.
Testiranje organizuje ETS (klijent Koledž Borda), kako u SAD tako i širom sveta za buduće internacionalne studente (tj. srednjoškolce, koji bi želeli da studiraju u Americi). Međunarodni akademski centar je takođe ovlašćeni test centar – www.iacbg.org.
Rezultati se dobijaju oko 4 nedelje nakon testa, a izveštaj sadrži ukupan rezultat, ali i ocene (bodove) za pojedinačne delove: Critical Reading, Writing i Math Section. Svaki univerzitet određuje minimalan skor neophodan za prijem.

TEST

Kao što smo već rekli postoje tri dela testa

 1. Critical reading – kritički pristup čitanju, koji pored kraćeg teksta sadrži zadatke u kojima treba dovršiti rečenicu (19 pitanja) ili odgovoriti na pitanja (ponuđeni odgovori – 48 pitanja)
 2. Math – matematika (70 minuta). Zadaci se baziraju na oblastima obrađenim u toku opšteg srednjoškolskog obrazovanja. Pitanja su: standardna sa ponuđenim odgovorima (44 pitanja), i računski tj. bez ponuđenih odgovora (10 pitanja). U ovom delu je dozvoljena upotreba digitrona.
 3. Writing – pisanje. Ovaj deo sadrži korekciju napisanih odeljaka (6 pitanja), korekciju rečenica (25 pitanja), pronalaženje gramatičkih grešaka u rečenici (18 pitanja) sve sa ponuđenim odgovorima i pisanje kraćeg sastava (25 minuta, a nosi oko 30% od ocene).

 

Da biste se prijavili za IELTS ispit, prvi korak je da popunite onlajn Formular za prijavu. Tu ćete izabrati željeni datum ispita kao i ostaviti svoje kontakt podatke. Kako bi se uspešno okončali proces prijave, nakon što popunite onlajn Formular za prijavu, u roku od pet dana, vi ili neko koga ovlastite, treba da dođete u našu kancelariju sa sledećom dokumentacijom:

 1. Dve (2) novije identične fotografije formata za pasoš (lice mora jasno da se vidi, bez naočara)
 2. Pasoš i lična karta
 3. Uplata za polaganje ispita – 15.500 dinara (plaća se u gotovini)

Sa korisnicima radimo svakog radnog dana od 10 do 13 sati.

Ukoliko neko dolazi umesto vas, pošaljite nam elektronsku poštu i navedite koja je to osoba. Pomenuto lice treba da donese svu navedenu dokumentaciju (dve fotografije, fotokopije lične karte i pasoša koje ste vi potpisali kao i naknadu za polaganje ispita u gotovini).