Dečje odeljenje (CH groups)

OBEZBEDITE VAŠEM DETETU DA NA EFIKASAN NAČIN NAUČI I KORISTI ENGLESKI JEZIK!
ENGLESKI JEZIK JE JEDAN OD PREDUSLOVA ZA BUDUĆI USPEH VAŠEG DETETA!

Poštovani roditelji,
u moru ponuda koje su sigurno pred Vama, ova je posebna jer SLUŠA I RODITELJE I DECU I TRUDI SE DA ODGOVORI NA POTREBE I JEDNIH I DRUGIH. Znamo da vas muče mnoga pitanja u vezi daljeg razvoja i obrazovanja vašeg deteta, te smo zbog toga spremni da odgovaramo na njih.
Naša škola engleskog jezika ima programe i sadržaje za učenje engleskog jezika raspoređene u tri osnovna uzrasna nivoa:

  1. PREDŠKOLSKI – OD 5 DO 6 GODINA (Kindergarten 1 i 2)
  2. MLAĐI OSNOVNO-ŠKOLSKI – OD 6-8 GODINA (Children Younger 1-5)
  3. MLAĐI OSNOVNO-ŠKOLSKI – DECA 3 I 4 RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE – OD 8 DO 10 GODINA (Children Older 1-5).

Osnovni princip nastavnog rada u našoj školi je UČENJE POMOĆU PRAVILNOG USMERAVANJA I MOTIVACIJE, ALI I UČENJE UČENJA KOJE ĆE VAŠEM DETETU OLAKŠATI NE SAMO USVAJANJE ENGLESKOG VEĆ I DRUGIH SADRŽAJA.

ZAŠTO?
Zato što smatramo da su nam deca već na samom startu opterećena očekivanjima i standardima koje pred njih postavljaju okolina i redovni školski sistem. Zbog toga se u našoj školi stručan i iskusan tim predavača trudi da kroz postojeće, ali i nove sisteme i metode rada približi deci engleski jezik na način na koji će oni uspeti ne samo da ga mehanički memorišu, već da ga pre svega razumeju, zavole, a zatim i PRIMENE U PISMENOJ I USMENOJ FORMI BEZ STRAHA I NESIGURNOSTI.

KOD NAS ENGLESKI NIJE BAUK, VEĆ BAJKA KOJA SE PRIČA SAMA OD SEBE